Кристофър – татко на Хелена

(превод от английски)

Имахме късмет да срещнем Мира, когато най-много имахме нужда от нея – бяхме отскоро в страната, не говорехме и дума от езика и не случвахме на болница или лекар, които да харесаме, а бебето се очакваше след 2 месеца.

Позвънихме на един телефонен номер, проучвайки пособия за носене на бебе и не след дълго се оказахме с дула! Да поясня, че всъщност съм срещал термина ‘дула’, докато все още живеехме в Будапеща (аз работех там преди да се преместим в София) и в началото смятах, че е унгарска дума!

Като абсолютен новобранец в тематиката около раждането на едно дете, очевидно знаех единствено какво е акушерка, знаех малко от това, което се учи в курсовете за подготовка, както и какво да очакваме от книги – но как една дула би намерила място в целия процес, за мен беше малко неясно, дори след като ми беше обяснено.

Всъщност не знам дали всички дули работят по един и същ начин, и подозирам, че едва ли е така, но поради липсата на подготвителни курсове на английски в България по онова време, Мира всъщност се оказа нашата подготовка за раждането, при това като разбиращ и търпелив преподавател*.

Също така тя беше наш преводач, източник за подкрепа и съвети и в други насоки, както и наш приятел. Тя беше на разположение за нас, когато срещнахме нашия лекар за първи път, когато се притеснявахме как да разберем дали е време да тръгнем за болницата, беше с нас по време на фалшивата тревога и беше там, държейки другата ръка на жена ми – в момента, когато се роди нашата дъщеря.

Helena is here
Хелена е тук!

 

И сякаш това не беше достатъчно, Мира се оказа и доста добър фотограф по време на раждането, успяла е да запечата някои от най-скъпоценните моменти в живота ни!

IMGP2029r w

Също така тя беше човекът, към когото се обърнах, когато трябваше да намеря аптека късно през нощта в събота или за препоръка на фотограф за бебето.

И когато най-сетне дойде моментът за пособие за носене на бебето, тя имаше точно това, от което имахме нужда.

Спокойна, уверяваща, дейна и с познания, Мира трансформира превръщането ми в баща за първи път от голямата одисея, която очаквах, в нещо изконно прекрасно. За това винаги ще и бъда благодарен!

Крис

 

IMGP2023r watermarked rr

IMGP2024rr

 

 

 

 

* Бележка от дулата :-)

Квалификацията като дула сама по себе си не е достатъчна за водене на курсове за подготовка за раждане. Квалификацията ми ‘Childbirth educator’ / инструктор в подготовка за раждане е това, което е било от полза в подготовката на това семейство.

 

English version (original language):

 

Christopher:

We had the good fortune to meet Mira at precisely the moment we most needed her; we were new to the country, spoke not a word of the language, had had no luck in locating a hospital or doctor we liked and the baby was due in 2 months. We rang a number my wife had found when researching baby carriers and before long we had ourselves a doula!

To come clean on this, I’d actually come across the term ‘doula’ back in Budapest (I worked there before coming to Sofia) and had at first thought it to be a Hungarian word! A complete novice to the whole process of childbirth obviously, I had some notion of what a midwife was, had heard a little of what is taught in pre-natal classes and knew a bit about what to expect at the delivery itself from books- but as to how a doula would fit into all of that, I was still a little unclear even once someone had explained.

Now I don’t know whether all doulas work in quite the same way, and I suspect they do not, but in the absence of pre-natal classes being available in English here in Bulgaria, Mira was in effect our pre-natal tutor*, and a patient and understanding one at that. She was also our translator, our advisor, our  support network and our friend. She was there for us when we met our doctor for the first time, she was there when we were anxious about how we’d know when it was time to leave for the hospital, she was there at our false alarm and she was there holding my wife’s other hand when our daughter was born.

And if that wasn’t already enough, it turned out that Mira is quite the photgrapher and managed to capture some of the most precious moments of our lives as they took place.

She was also the person I turned to when I needed to locate a pharmacy late on a Saturday night, and when I needed advice on finding a baby photographer just the other day.

And when we did finally need that baby carrier that had led us to her in the first place, she had just what we needed.

Calm, reassuring, knowledgeable and practical, Mira transformed my experience of becoming a father for the first time into something genuinely wonderful from the kind of ordeal I was expecting and for this I will always be grateful.

Chris

 

* Doula’s note: I am also a childbirth educator, which is what qualifies me to hold childbirth preparation talks/classes and not the doula role by itself.